1. Đồng chí: Nguyễn Thành Sinh

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/06/1972

- Dân tộc: Giáy

- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

- Quê quán: Xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Thuy

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 26/11/1994

image(17).png

2. Đồng chí: Trần Thị Việt

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/06/1968

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện

- Quê quán: Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân sư phạm, thạc sỹ quản lý giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 20/11/1977

image(18).png

3. Đồng chí: Phan Trung Bá

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/08/1973

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy;Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn

- Quê quán: Tùng Ảnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

- Đơn vị công tác: UBND huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/07/2002