DANH SÁCH

Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

 

Stt

Tên Chi, Đảng bộ

Bí thư Chi, Đảng bộ

Ghi chú

01

Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy

Trần Thị Việt

 

02

Đảng bộ cơ quan Đoàn thể

Lương Thanh Hương

 

03

Đảng bộ Văn phòng UBND huyện

Nguyễn Văn Dần

 

04

Đảng bộ Quân sự huyện

  Phạm Toàn Thắng

 

05

Đảng bộ Công an huyện

Bùi Thống Nhất

 

06

Chi bộ Phòng Giáo dục

Nguyễn Mạnh Thắng

 

07

Chi bộ Phòng Y tế

Lự Văn Thiêu

 

08

Chi bộ Trung tâm DN&GDTX

Đỗ Ánh Tuyết

 

09

Chi bộ Công ty Lâm nghiệp

Nguyễn Duy Nghiệp

 

10

Chi bộ Tòa án

Lương Xuân Đài

 

11

Chi bộ Kiểm sát

La Linh Dương

 

12

Chi bộ Bưu điện

Vũ Thị Kim Oanh

 

13

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội

Nguyễn Văn Bằng

 

14

Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT

Bùi Thế Trung

 

15

Chi bộ Chi cục Thuế

Nguyễn Trung Học

 

16

Chi bộ Kiểm lâm

Đỗ Ngọc Minh

 

17

Chi bộ Bảo hiểm Xã hội

Nguyễn Vĩnh Thế

 

18

Chi bộ Phòng VHTT

Tạ Minh Khuê

 

19

Chi bộ Nội vụ

Đỗ Đăng Hảo

 

20

Chi bộ Trường THPT Số 1 Văn Bàn

Phạm Vinh Quang

 

21

Chi bộ Trường THPT Số 2 Văn Bàn

Trần T Thanh Huyền

 

22

Chi bộ Trường THPT Số 3 Văn Bàn

Nguyễn Trung Thành

 

23

Chi bộ Trường THPT Số 4 Văn Bàn

Nguyễn Minh Tuân

 

24

Đảng bộ Trường PTDT Nội Trú

Hoàng Văn Phong

 

25

Chi bộ Phòng Kinh tế hạ tầng

Phùng Văn Công

 

26

Chi bộ Kho bạc NN

Nguyễn Ngọc Nga

 

27

Chi bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

Bùi Trung Kiên

 

28

Chi bộ Đài Truyền thanh truyền hình

Lương Mạnh Lộc

 

29

Chi bộ Phòng Tài chính, Kế hoạch

Hoàng Văn Quang

 

30

Chi bộ Bệnh viện Đa khoa

Hoàng Minh Loan

 

31

Chi bộ Phòng Tài nguyên Môi trường

Nguyễn Huy Việt

 

32

Chi bộ Phòng Dân tộc

Đinh Đình Lâm

 

33

Chi bộ Ban Quản lý Dự án XDCB

Vũ Xuân Thủy

 

34

Chi bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin

Triệu Tinh Quang

 

35

Chi bộ Khu Bảo tồn Hoàng Liên

Nguyễn Đức Lâm

 

36

Chi bộ Thi hành án

Nông Hữu Lan

 

37

Chi bộ Thanh tra - Tư pháp

Hà Xuân Mão

 

38

Chi bộ Phòng Lao động TB&XH

Nguyễn Văn Bàn

 

39

Chi bộ Phòng Nông nghiệp

Nguyễn Hữu Thiện

 

40

Đảng bộ xã Nậm Xé

Lự Thanh Hồng

 

41

Đảng bộ xã Nậm Xây

Bàn Phúc Lâm

 

42

Đảng bộ xã Nậm Chày

Sùng A Dùng

 

43

Đảng bộ xã Minh Lương

Sầm Thị Định

 

44

Đảng bộ xã Dần Thàng

Lương Văn Hưng

 

45

Đảng bộ xã Thẳm Dương

La Văn Thủy

 

46

Đảng bộ xã Dương Quỳ

La Xuân Thắm

 

47

Đảng bộ xã Hòa Mạc

Lương Thanh Hương

 

48

Đảng bộ xã Làng Giàng

Đàm Sông Hương

 

49

Đảng bộ xã Khánh Yên Thượng

Hứa Văn Hiên

 

50

Đảng bộ xã Khánh Yên Trung

Sầm Thị Hoa

 

51

Đảng bộ xã Khánh Yên Hạ

La Tiến Thuật

 

52

Đảng bộ xã Chiềng Ken

Ma Văn Bằng

 

53

Đảng bộ xã Liêm Phú

Nguyễn Văn Vui

 

54

Đảng bộ xã Nậm Tha

Triệu Chiều Kim

 

55

Đảng bộ xã Sơn Thủy

Lý Văn Sỹ

 

56

Đảng bộ xã Nậm Dạng

Bàn Thừa Vạn

 

57

Đảng bộ xã Võ Lao

Hà Văn Thảo

 

58

Đảng bộ xã Nậm Mả

Đồng Xuân Hoàn

 

59

Đảng bộ xã Văn Sơn

Trần Văn Thành

 

60

Đảng bộ xã Tân Thượng

Nguyễn Văn Đầu

 

61

Đảng bộ xã Tân An

Triệu Trung Hương

 

62

Đảng bộ thị trấn Khánh Yên

Nguyễn Văn Hùng