1. Đồng chí: Nguyễn Thành Sinh

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/06/1972

- Dân tộc: Giáy

- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

- Quê quán: Xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Thuy

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 26/11/1994

2. Đồng chí: Trần Thị Việt

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/06/1968

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện

- Quê quán: Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân sư phạm; Thạc sỹ quản lý giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 20/11/1997

3. Đồng chí: Phan Trung Bá

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/08/1973

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện

- Quê quán: Tùng Ảnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

- Đơn vị công tác: UBND huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/07/2002

4. Đồng chí: Nguyễn Thanh Tân

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1959

- Dân tộc: Tày

- Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

- Quê quán: Xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

- Đơn vị công tác: UBKT Huyện ủy Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 02/05/1989

5. Đồng chí: Hoàng Đình Tom

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1968

- Dân tộc: Tày

- Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

- Quê quán: Xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

- Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Chính trị

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 20/03/1993

6. Đồng chí: Bùi Thị Nhài

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1971

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Quê quán: Xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

- Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Nông nghiệp

- Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 23/01/1995

 
 

7. Đồng chí:  Bùi Thống Nhất

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1977

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Trưởng Công an huyện

- Quê quán: Xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

- Đơn vị công tác: Công an huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân An ninh Nhân dân

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 28/04/2001

8. Đồng chí: Đặng Văn Cảnh

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1970

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

- Quê quán: Xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

- Đơn vị công tác: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 26/03/1990

9. Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/05/1964

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy thị trấn Khánh Yên

- Quê quán: Ngô Quyền - Tiên Lữ - Hưng Yên

- Đơn vị công tác: UBND thị trấn Khánh Yên

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 24/05/1993