Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

01

Nguyễn Thành Sinh

Bí thư Huyện ủy

Huyện ủy Văn Bàn

02

Trần Thị Việt

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện

Huyện ủy Văn Bàn

03

Phan Trung Bá

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Văn Bàn

04

Nguyễn Thanh Tân

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

05

Hoàng Đình Tom

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Ban Tổ chức Huyện ủy

06

Bùi Thị Nhài

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

07

Lương Thanh Hương

Bí thư Đảng ủy

HĐND&UBND xã Hòa Mạc

08

Đặng Văn Cảnh

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

Ban chỉ huy Quân sự huyện

09

Bùi Thống Nhất

Trưởng Công an huyện

Công an huyện

10

Nguyễn Văn Hùng

Bí thư Đảng ủy

UBND thị trấn Khánh Yên

11

Hà Văn Toàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện

12

Đặng Xuân Phương

Chánh Văn phòng

Văn phòng Huyện ủy

13

Lê Lưu Luận

Bí thư Đảng ủy

HĐND&UBND xã Nậm Xây

14

Nguyễn Chung Thành

Phó Trưởng Ban

Ban Tổ chức Huyện ủy

15

Đỗ Đăng Hảo

Trưởng phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ

16

Nguyễn Đăng Minh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Hội Nông dân huyện Văn Bàn

17

Sầm Thị Định

Bí thư Đảng ủy xã Minh Lương

HĐND & UBND xã Minh Lương

18

Hoàng Thị Hằng

Bí Thư Huyện đoàn

Huyện đoàn Văn Bàn

19

Nguyễn Mạnh Thắng

Trưởng phòng GD&ĐT huyện

Phòng GD&ĐT huyện

20

Sùng A Dùng

Bí thư Đảng ủy

HĐND&UBND xã Nậm Chày

21

Hà Xuân Mão

Chánh Thanh Tra

Thanh tra huyện

22

La Xuân Thắm

Bí thư Đảng ủy

HĐND&UBND xã Dương Quỳ

23

Nguyễn Hữu Thiện

Trưởng phòng NN&PTNT huyện

Phòng NN&PTNT huyện

24

La Tiến Thuật

Bí thư Đảng ủy

HĐND&UBND xã Khánh Yên hạ

25

Sầm Thị Hoa

Bí thư Đảng ủy

HĐND&UBND xã Khánh Yên Trung

26

Hoàng Văn Quang

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

27

Lự Thanh Hồng

Bí thư Đảng ủy

HĐND&UBND xã Nậm Xé

28

La Linh Dương

Viện trưởng VKS nhân dân huyện

Viện Kiểm sát nhân dân huyện

29

Nguyễn Thị Trâm

Chủ tịch Hội LHPN huyện

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

30

Nguyễn Duy Nghiệp

Giám đốc

Công ty TNHH Lâm nghiệp Văn Bàn

31

Nguyễn Văn Đầu

Bí thư Đảng ủy

HĐND&UBND xã Tân Thượng

32

Tạ Minh Khuê

Trưởng phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

33

Bùi Ánh Dương

Chủ tịch LĐLĐ huyện

Liên đoàn Lao động huyện

34

Lương Xuân Đài

Chánh án Tòa án nhân dân huyện

Tòa án nhân dân huyện

35

Trần Văn Thành

Bí thư Đảng ủy

HĐND&UBND xã Văn Sơn

36

Nguyễn Văn Bàn

Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện

Phòng Lao động TB&XH huyện

37

Nguyễn Tất Thắng

Phó Chủ tịch HĐND huyện

HĐND huyện

38

Hà Văn Thảo

Bí thư Đảng ủy

HĐND&UBND xã Võ Lao