Hiện nay, tỉnh đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, Cổng TTĐT Lào Cai xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:12
2Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 06/09/2021
Lượt xem:101
3 /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 02/07/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:230
4/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 21/05/2021
Ngày kết thúc: 21/06/2021
Lượt xem:254
503
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:146
6
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 20/05/2021
Lượt xem:123
7Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:147
8
Ngày bắt đầu: 25/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:161
9Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu: 03/02/2021
Ngày kết thúc: 08/02/2021
Lượt xem:186
10NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu: 12/10/2020
Ngày kết thúc: 12/12/2020
Lượt xem:227
11
Ngày bắt đầu: 23/11/2020
Ngày kết thúc: 27/11/2020
Lượt xem:207
12Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 07/10/2020
Ngày kết thúc: 07/11/2020
Lượt xem:220
13Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 22/09/2020
Ngày kết thúc: 22/10/2020
Lượt xem:227
14NNUT
Ngày bắt đầu: 25/08/2020
Ngày kết thúc: 15/09/2020
Lượt xem:232
15Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 08/07/2020
Ngày kết thúc: 25/07/2020
Lượt xem:245
16Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 13/04/2020
Ngày kết thúc: 25/04/2020
Lượt xem:244
17C02/3
Ngày bắt đầu: 20/03/2020
Ngày kết thúc: 20/04/2020
Lượt xem:257
18DSNGƯT
Ngày bắt đầu: 20/03/2020
Ngày kết thúc: 27/03/2020
Lượt xem:226
19Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 20/01/2020
Ngày kết thúc: 20/02/2020
Lượt xem:233
20Số: /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 19/11/2019
Ngày kết thúc: 19/12/2019
Lượt xem:232
21Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu: 19/11/2019
Ngày kết thúc: 19/12/2019
Lượt xem:257
22Số: /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 01/11/2019
Ngày kết thúc: 20/11/2019
Lượt xem:251
23 /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 08/07/2019
Ngày kết thúc: 08/08/2019
Lượt xem:236
24ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:227
25ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:229
26ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:240
27ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:238
28ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:232
29ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:241
30ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:239
31ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:224
32Pháp lệnh số: /2019/PL-UBTVQH14
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 08/07/2019
Lượt xem:214
33Số: TTr-LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 08/07/2019
Lượt xem:308
34Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 09/05/2019
Ngày kết thúc: 09/06/2019
Lượt xem:318
35Số /TTr-LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 09/05/2019
Ngày kết thúc: 09/06/2019
Lượt xem:300
36Số /TTr-LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 09/05/2019
Ngày kết thúc: 09/06/2019
Lượt xem:218
37Quyết định
Ngày bắt đầu: 21/05/2018
Ngày kết thúc: 21/06/2018
Lượt xem:240
38ĐA
Ngày bắt đầu: 04/04/2018
Ngày kết thúc: 04/05/2018
Lượt xem:229
39810/STTTT-BCVT
Ngày bắt đầu: 15/11/2017
Ngày kết thúc: 25/11/2017
Lượt xem:244
40NQ
Ngày bắt đầu: 01/11/2017
Ngày kết thúc: 18/11/2017
Lượt xem:240
41
Ngày bắt đầu: 01/11/2017
Ngày kết thúc: 18/11/2017
Lượt xem:224
42794/STTTT-TTTBCXB
Ngày bắt đầu: 08/11/2017
Ngày kết thúc: 14/11/2017
Lượt xem:230
436
Ngày bắt đầu: 08/10/2017
Ngày kết thúc: 30/10/2017
Lượt xem:249
44551/VPUBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 12/07/2017
Ngày kết thúc: 12/08/2017
Lượt xem:237
45 /2017/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 20/06/2017
Ngày kết thúc: 30/06/2017
Lượt xem:220
46VBQPPL
Ngày bắt đầu: 05/04/2017
Ngày kết thúc: 05/05/2017
Lượt xem:216
47VBQPPL
Ngày bắt đầu: 03/03/2017
Ngày kết thúc: 12/03/2017
Lượt xem:231
4801
Ngày bắt đầu: 16/02/2017
Ngày kết thúc: 01/03/2017
Lượt xem:223
49Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu: 14/02/2017
Ngày kết thúc: 24/02/2017
Lượt xem:237
50QUYẾT ĐỊNH
Ngày bắt đầu: 02/11/2016
Ngày kết thúc: 30/11/2016
Lượt xem:233
12
Thống kê truy cập
  • Đang online: 143
  • Hôm nay: 14,925
  • Trong tuần: 14,925
  • Tất cả: 52,282,558