Tổng số: 2
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
3375/QĐ-UBND 17/09/2021
Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 206
296/KH-UBND 16/11/2020
Tổ chức lớp cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại thực hành năm 2020
Lượt xem: 479