Tổng số: 79
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
3881/QĐ-UBND 01/11/2021
Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
Lượt xem: 136
3539/QĐ-GQXP 01/10/2021
Quyết định Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
Lượt xem: 180
351/KH-UBND 21/09/2021
Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN (09/11) trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 235
2995/QĐ-UBND 20/08/2021
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 192
327/KH-UBND 17/08/2021
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2027
Lượt xem: 165
3795/UBND-NC 12/08/2021
Triển khai Nghị quyết số: 11/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 186
321/KH-UBND 05/08/2021
Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 229
319/KH-UBND 02/08/2021
Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 163
2742/QĐ-UBND 02/08/2021
Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Lào Cai
Lượt xem: 187
2741/QĐ-UBND 02/08/2021
Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Sa Pa
Lượt xem: 183
12345678