Tổng số: 112
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
11/QĐ-UBND 07/01/2022
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 và Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 101
4579/QĐ-UBND 29/12/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 và Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 97
4383/QĐ-UBND 20/12/2021
Phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 và Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 142
4337/QĐ-UBND 13/12/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 và Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 140
4215/QĐ-UBND 02/12/2021
Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
Lượt xem: 215
4185/QĐ-UBND 30/11/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người cách ly y tế (F1); hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Lao động không có giao kết hợp đồng lao động được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 166
4110/QĐ-UBND 22/11/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hướng dẫn viên du lịch; hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Lao động không có giao kết hợp đồng lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 209
4028/QĐ-UBND 15/11/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với hướng người điều trị Covid - 19 (F0), người cách ly y tế (F1), hướng dẫn viên du lịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Lao động không có giao kết hợp đồng lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 228
3993/QĐ-UBND 10/11/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Lao động không có giao kết hợp đồng lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 218
3994/QĐ-UBND 10/11/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với trẻ em, người điều trị Covid-19 (F0), cách ly y tế (F1), lao động ngừng việc, hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Lao động không có giao kết hợp đồng lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 204
12345678910...