Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5833/UBND-NLN 06/12/2021
V/v đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022
Lượt xem: 158
2692/QĐ-UBND 29/07/2021
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố, các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 313
2693/QĐ-UBND 29/07/2021
Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 311
3421/UBND-NLN 27/07/2021
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới các tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 218
2520/QĐ-UBND 19/07/2021
Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố, các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 246
197/TB-VPUBND 16/07/2021
Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 233
788/QĐ-UBND 11/03/2021
Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020
Lượt xem: 133
789/QĐ-UBND 11/03/2021
Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020 : Xã Nậm Mòn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 148
787/QĐ-UBND 11/03/2021
Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020 : Xã tân Thượng huyện Văn Bàn
Lượt xem: 143
786/QĐ-UBND 11/03/2021
Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020 :Xã Xuân Thượng huyện Bảo Yên
Lượt xem: 131
123