Tổng số: 186
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
434/KH-UBND 28/12/2021
Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 96
5213/UBND-KSTT 29/10/2021
V/v thí điểm thực hiện chuyển Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của UBND thành phố Lào Cai đến hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Lượt xem: 225
276/TB-VPUBND 23/09/2021
Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 306
3413/QĐ-UBND 22/09/2021
V/v phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND (đợt 10 năm 2021)
Lượt xem: 301
255/TB-VPUBND 27/08/2021
Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 233
3137/QĐ-UBND 26/08/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho người cách ly y tế (F1); lao động ngừng việc; hộ kinh doanh; hướng dẫn viên du lịch được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 241
3908/UBND-KSTT 18/08/2021
V/v tập trung triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021
Lượt xem: 198
329/KH-UBND 18/08/2021
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 259
2922/QĐ-UBND 16/08/2021
Phê duyệt danh mục dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 195
2910/QĐ-UBND 13/08/2021
Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 240
12345678910...