V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa
Số ký hiệu văn bản 4130/UBND-NLN
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày hiệu lực 27/08/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 4130CV2021.pdf