Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho người cách ly y tế (F1); hộ kinh doanh được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/08/2021
Ngày hiệu lực 23/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho người cách ly y tế (F1); hộ kinh doanh được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3019QĐ2021.pdf
3019PL12021.pdf
3019PL2021.pdf
3019PL22021.pdf
3019PL32021.pdf