Cho phép sử dụng chỉ tiêu sử dụng đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Lào Cai để thực hiện các dự án
Số ký hiệu văn bản 3008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/08/2021
Ngày hiệu lực 22/08/2021
Trích yếu nội dung Cho phép sử dụng chỉ tiêu sử dụng đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Lào Cai để thực hiện các dự án
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 3008QĐ2021.pdf