V/v khen thưởng trong xây dựng và phát triển Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020
Số ký hiệu văn bản 3116/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 26/08/2021
Trích yếu nội dung V/v khen thưởng trong xây dựng và phát triển Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 3116QĐ2021.pdf