Kế hoạch khắc phục, cải thiện, nâng cao chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 337/KH-UBND
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 26/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch khắc phục, cải thiện, nâng cao chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 337KH2021.pdf