Kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Đổi mới cách thức lựa chọn nhiệm vụ khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh”
Số ký hiệu văn bản 333/KH-UBND
Ngày ban hành 25/08/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Đổi mới cách thức lựa chọn nhiệm vụ khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 333KH2021.pdf