V/v rà soát thôn ĐBKK vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.
Số ký hiệu văn bản 4052/UBND-NLN
Ngày ban hành 25/08/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung V/v rà soát thôn ĐBKK vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 4052CV2021.pdf
4052PL2021.pdf